Valors Ràdio

Arxiu dels programes de ràdio de Valors

On comença i on acaba la nostra Llibertat?

Fins on arriba, la meva llibertat? En l’actual context de crisi i de protestes, el que alguns troben correcte com una forma de protesta, per altres atempta directament contra la llibertat individual? Però què és la llibertat, en realitat? En parlem amb Jordi López Camps, biòleg i directiu públic, i amb Ivan Pera, director de la Carta de la Pau adreçada a l’ONU. A la part final conversem amb Oriol Ponsatí, de l’editorial L Geminada, que ens parla de la reedició de On Liberty, de Stuart Mill.