Retrat del teixit associatiu català

Més de 24.000 entitats amb més de 510.000 persones voluntàries vinculades i 1.550.000 persones associades. Aquest és el retrat de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, segons es desprèn de les dades de l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya 2018.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha elaborat aquest informe juntament amb l’Observatori del Tercer Sector i la col·laboració de les entitats. L’estudi s’ha realitzat a partir de les respostes de més de 3.000 voluntaris i 2.000 entitats.

Segons l’informe, els àmbits d’activitat més presents són el de l’acció social, amb un 28% de les entitats, i el de la cultura, amb un 25%. Una tercera part de les organitzacions només té entre 3 i 30 persones associades. Les més grans, que compten amb més de 250 socis, representen el 17%.

El 44% de les actuals entitats ja van ser creades durant el segle XXI, el que demostra, segons apunta Afers Socials en un comunicat, el dinamisme del sector, i a la vegada també planteja la necessitat del suport continu per a les entitats de nova creació.

La forma jurídica predominant és l’associació (el 85% de les entitats ho són), mentre que el 8% són fundacions, el 3% es defineixen com a cooperatives i el 4% són altres formes jurídiques.

En l’àmbit territorial, el 43% de les entitats desenvolupa la seva activitat només en el mateix municipi on té la seva seu. El 13% ho fa a la comarca, el 9% a la província i el 20% s’ocupa de tota Catalunya. La meitat de les organitzacions afirma haver comptat amb persones remunerades. El 55% dels contractes són indefinits, mentre que el 38% de les col·laboracions són autònomes. Entre els treballadors, el 62% són dones.

En matèria de recursos econòmics, el 42% de les entitats no supera els 15.000 euros. Les fonts de finançament principals són els recursos propis, que representen el 46%, per davant del finançament públic, que suposa el 45%. Les fonts privades es queden en el 9% i el 31% de les entitats també rep aportacions en espècie.

El perfil del voluntariat

El temps de dedicació setmanal al voluntariat més freqüent és de fins a 5 hores setmanals, amb un 64%, i un de cada quatre dedica entre 6 i 10 hores setmanals. Per edats, són les persones més joves i les més grans les que més temps hi dediquen, els nascuts abans de la dècada dels 60 i després del 1990. El 60% dels voluntaris són dones.

A més de recollir dades, l’informe també planteja una sèrie de reptes, com per exemple la necessitat d’adaptar-se a les diferents realitats territorials de les entitats. Algunes petites organitzacions també demanen que l’aplicació de la nova llei es faci a diferents velocitats per la càrrega burocràtica que els exigeix.

El treball conclou que cal una millor visualització del rol i la importància del voluntariat i també clarificar el rol dels diferents perfils de persones que integren les entitats, perquè quedi clar què és voluntariat i què no ho és. Un altre dels reptes és la formació, el relleu generacional però alhora la consolidació del voluntariat. Malgrat tot, els participants creuen que el sector té un bon estat de salut, amb un constant creixement de les entitats. – J. Vives

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *