La religió més pacifista del món

Probablement, d’entre les religions més pacifistes que es coneixen, per les seva història de coherència amb el seus valors, està indiscutiblement la Fe Bahà’i, que va sorgir a mitjans de segle XIX a Pèrsia. Segons un concepte religiós xiita, el “Bàb” (la porta) era el preparador i anunciador de la nova Revelació divina. L’any 1844 Siyyid ‘Alí-Muhammad es va autoproclamar com el Bàb, i els seus seguidors eren coneguts com els “bàbís”. El clergat islàmic va viure com una amenaça la novetat dels ensenyaments religiosos dels bàbís, i els van perseguir i obligats a renunciar a les seves creences o bé ser-ne torturats o executats amb tota crueltat.         

Un dels més fidels seguidors del Bàb va ser Bahà’u’llàh (1817-1892), nascut d’una família benestant de l’antic Iran, que va renunciar als seus privilegis. Amb el temps, va anunciar que ell era el qui havia promès el Bàb, ja desaparegut. Per les seves actituds de pau i bondat va ser admirat i estimat profundament pels seus compatriotes, i més encara correligionaris. Va ser tanmateix perseguit, empresonat, torturat i també se li confiscaren tots els seus béns, fins que finalment va ser desterrat a l’exili durant quaranta anys. 

Bahà’u’llàh va escriure als dirigents de països veïns per proclamar la proximitat de la unificació de la humanitat i el naixement d’una civilització mundial nova, basada en uns valors de pau, generositat i unitat, que el feien un defensor de la reconciliació i la pau mundial. Bahà’u’llàh escriví sentències sobre la unitat de la humanitat tan valuoses i plenes de sentit com aquesta: “Sou els fruits d’un sol arbre i les fulles d’una mateixa branda; sou les onades d’un mateix mar”. 

La seva vida va ser una constant contribució a la pau i la concòrdia, defensant que l’essència de la condició humana, i de la vocació de les religions, és la Pau al món. Els Bahà’is avui són arreu, rebutgen el sincretisme però reconeixen la veritat que hi ha en el fons de totes les religions. Són admirables perquè segueixen fent d’allò que viuen una virtut per a tothom sense cap distinció: la concòrdia, la reconciliació i el bé compartit. Tot i ser perseguits en alguns països, com ara a l’Iran, i cruelment, la seva essència espiritual segueix essent pacífica i pacifista. Sense lloc a dubtes: són la Religió de la Pau, en tots els sentits.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *