Una setmana per aturar el soroll

La contaminació acústica pot causar problemes de salut a curt i llarg termini, com ara alteracions del son, efectes cardiovasculars, deteriorament cognitiu o problemes d’audició. Es calcula que al voltant del 20% de la població de la Unió Europea, prop de 80 milions de persones, està exposada a nivells de soroll considerats inacceptables. A Catalunya, el 28% de la població de les grans aglomeracions urbanes està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i el 40%, durant la nit. Només l’11,4% gaudeix de nivells per sota dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana.

Per prevenir la contaminació acústica, sensibilitzar i reflexionar sobre la necessitat d’evitar sorolls innecessaris s’organitza la Setmana sense soroll. Sota el lema ‘Aturem el soroll!, la Setmana Sense Soroll vol posar en valor totes aquelles actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Fins el proper 29 d’abril tenen lloc arreu del territori tota mena d’activitats de conscienciació, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i competències en la matèria.

I és que el soroll és un contaminant que té efectes en la salut de les persones i la seva qualitat de vida. Els estudis epidemiològics evidencien la relació entre exposició al soroll ambiental i els efectes adversos sobre la salut. Per aquest motiu, la contaminació acústica és considerada no només una molèstia ambiental sinó també un problema de salut pública.

El compliment dels llindars de soroll ambiental establerts, així com certes pautes de comportaments individuals, permeten reduir l’exposició global de les persones al soroll. – REDACCIÓ

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *