Un notable a la convivència a Catalunya

La majoria de catalans considera que a Catalunya no hi ha problemes greus de convivència i seguretat i puntua globalment la situació amb una nota de notable. Així es desprèn dels resultats de l’enquesta sobre la Percepció de la població sobre la convivència i la seguretat a Catalunya realitzada per l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau).

Un 70,1% de la població catalana considera que la convivència a Catalunya és bona o molt bona, amb una puntuació mitjana de 7,2 punts en una escala de 10. El percentatge augmenta fins al 85,5% quan es valora la convivència al municipi o barri, amb una puntuació de 7,8 punts.

Pel què fa a la percepció de la seguretat, el 61,6% de la població en fa una valoració bona o molt bona, amb una puntuació mitjana de 6,7 punts en una escala de 10, i el percentatge també augmenta, fins al 72,4%, quan es valora la seguretat al municipi o barri, amb una puntuació de 7,2.Tant la convivència com la seguretat es valoren més positivament en entorns menys urbans.

L’enquesta mostra que els principals problemes de convivència que perceben els catalans tenen a veure amb l’incivisme, (45,8%) i les diferències culturals derivades de la immigració (30,9%), més que no pas  altres factors com la delinqüència i problemes relacionats amb la droga (23,5%), la inseguretat (20,6%) i la xenofòbia (14,2%).

En general les dones perceben més problemes de convivència que els homes, sobretot els relatius a la inseguretat. En tots els casos, però, més de la meitat de la població considera que aquests problemes són pocs o inexistents.

L’enquesta també se centra en les causes que poden generar discriminacions en el municipi/barri i conclou que un 37,6% de la població percep molta o força discriminació per raons ideològiques, més que per raons de raça o ètnia (12,7%), religió (9,2%) i orientacions sexuals (8,1%).

A nivell de Catalunya, entre les qüestions plantejades a l’enquesta, la delinqüència i narcotràfic, i el terrorisme són les principals amenaces per la seguretat per un 73% dels entrevistats. Per darrere se situa la inestabilitat política internacional (63,6%), els atacs informàtics (60,4%) i el procés sobiranista (42,8%).

Actituds sobre convivència i seguretat

 L’enquesta també analitza  les actituds vers diferents aspectes relacionats amb la convivència i la seguretat. Els resultats permeten constatar que Catalunya és una societat activa socialment i políticament, compromesa amb  la convivència i la tolerància i que defensa el dret a manifestar públicament la seva opinió.

Més de la meitat dels catalans (56,5%) ha participat en dues o més activitats socials o polítiques els darrers sis mesos, principalment activitats solidàries (61,8%), manifestacions al carrer (53,1%) o cassolades (36,4%). Tot i que en aquest cas, cal tenir en compte que l’enquesta s’ha fet en uns mesos extraordinaris a nivell polític i social.

De l’enquesta també es desprèn que la població catalana creu que és millor resoldre els problemes associats a la convivència i la seguretat a través del diàleg i la negociació, més que no pas per l’ús de la força. Les dades constaten que gairebé la meitat de la població (45,2%) no està disposada a perdre algun dret o llibertat a canvi d’una major seguretat.

 En el context polític actual a Catalunya l’enquesta també posa el focus en com hauria de ser la contribució a la pau i la seguretat mundial en una hipotètica Catalunya independent. Un 78,1% de la població creu que aquesta contribució hauria de ser principalment amb polítiques de prevenció de conflictes, mediació internacional i defensa civil, mentre que només un 8,5% considera que hauria de ser principalment amb un exèrcit propi i un 13,5% dels enquestats no contesta.  – Redacció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *