Som intolerants a la frustració?

Toni Batllori Valors 196