Més del 50% dels ajudants de doctor són dones, però només el 21 % són catedràtiques

La igualtat encara no ha arribat en els nivells més alts de les universitats. La productivitat acadèmica de les dones a la universitat és un 11,55% més gran que la dels homes, però només al començament de la carrera, quan elles no tenen càrregues familiars. Després això canvia.

A mesura que passa el temps, la millora de qualitat en la recerca i la resposta als incentius s’alenteix i la productivitat passa a ser un 7,26% inferior en comparació de la dels homes, segons un estudi liderat per María Teresa Ballestar, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i investigadora a ESIC Business & Marketing School.

Així, doncs, segons aquesta investigació el nombre de dones en llocs d’ajudant de doctor és lleugerament més alt que el d’homes (50,4%). En canvi, les catedràtiques només representen el 21,3% del cos funcionarial. “A mesura que ascendeix l’escalafó acadèmic, les dones es van quedant endarrerides i poques arriben a la càtedra”, denuncia Ballestar.

“No parlem d’un sostre de vidre, sinó d’un sostre de formigó”, assegura. Segons l’estudi, les dones són més dinàmiques en recerca “des del moment que comencen fins ben entrada la trentena, quan els contractes són més inestables”. Després, “i probablement a causa de les càrregues familiars, la tendència creixent en la seva productivitat minva”. A partir d’aleshores, les dones tenen problemes per promocionar-se perquè han de triar entre família o feina.

Què es pot fer per millorar aquesta situació? Segons l’autora de l’estudi dues coses, per una banda, “el reconeixement i la difusió de l’existència d’aquesta desigualtat”, i, de l’altra, augmentar “la conscienciació de la necessitat de treballar en el disseny i la implantació de plans específics que contribueixin a un sistema més igualitari i, en conseqüència, també més divers i productiu», com per exemple el Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes a la UOC 2015-2019. – REDACCIÓ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *