La malnutrició, una amenaça per a la gent gran amb poca autonomia

Un estudi realitzat per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya ha posat de manifest que el 41% dels pacients d’atenció domiciliària de Barcelona té risc de patir malnutrició. L’estudi s’ha portat a terme per descriure l’estat nutricional dels pacients majors de 64 anys inclosos en aquest programa d’atenció a domicili dels CAP de Bon Pastor, Carles Ribas, El Carmel, Gòtic, La Mina i el Raval Nord.

Per fer l’enquesta es van entrevistar 214 persones, de les quals el 70,1% són dones i el 29,9% viu sol. La mostra va deixar fora els pacients que estaven ingressats en una residència, pacients de cures pal·liatives i aquells amb demència i sense cuidador que col·labori en la realització del qüestionari.

Segons l’estudi, l’edat mitjana de les persones que reben atenció domiciliària és de 86,3 anys. Un 23,4% tenia un cuidador formal; un 43,5%, un cuidador informal; un 23,4% utilitzava els dos, i un 9,8% no en tenia cap. L’enquesta va demostrar que un 47,3% presentava una possible depressió, i un 32,5% suspenia la seva qualitat de vida.

Les investigadores també van observar una presència significativa de demència i deteriorament cognitiu. De fet, un 12,6% tenia registrat a la història clínica que patia demència, i un 18,1% presentava deteriorament moderat greu. La presència de demència o deteriorament cognitiu, un major grau de dependència i haver estat hospitalitzat es relaciona amb un major risc de desnutrició.

La investigació es va fer a partir d’una entrevista a domicili d’uns 45 minuts, on es van analitzar diferents variables tant des de l’àmbit clínic (sexe, edat, pes, talla, número d’hospitalitzacions), com de l’àmbit funcional (índex de Barthel, preparació del menjar, ajuda en el menjar, disfàgia), de l’àmbit mental (examen cognoscitiu, depressió a través del Test Yesavage, la qualitat de vida a través del termòmetre EuroQol) i de l’esfera social (valoració socio-familiar amb el Test Gijón, situació econòmica, unitat de convivència, cuidador principal i característiques, estat civil o nivell d’estudis).- Red

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *