La igualtat de gènere arriba a la tercera edat

Els canvis demogràfics estan provocant un canvi en els rols de la gent gran, fent que cada vegada hi hagi més homes que ocupen el rol de cuidador, tradicionalment associat a les dones. És una de les conclusions recollides a l’Informe Espanya 2017, que elabora la Universitat de Comillas des de fa 24 anys. En aquest estudi s’aborden diferents aspectes de la societat, entre els quals els que es refereixen a la tercera edat. I en aquest camp, es detecta que l’augment de l’esperança de vida està modificant la forma com s’organitzen les llars i els rols que ocupa cadascú.

Així, segons l’apartat de l’estudi dedicat a les dependències i atencions, els investigadors han detectat que amb l’edat es tendeix a que cada vegada més homes assumeixin tasques que fins ara estaven tradicionalment associades a les dones, com per exemple la cura de les seves parelles.

També es dona el cas que s’estan jubilant dones que han tingut una vida laboral fora de la llar, i que per tant tenen una perspectiva que va més enllà del rol tradicional de cuidadora, tot i que encara moltes el continuen assumint de forma natural. Però també és cert que s’estan jublant homes que de manera gradual també s’han anat encarregant de les tasques de la llar, i que també de forma natural assumeixen tasques de cura de persones dependents.

Les conclusions de l’estudi indiquen que en un futur proper aniran modificant-se els rols del cuidador en el nucli familiar, amb tendències a igualar-se entre els homes i les dones.

A Espanya les dones tenen una esperança de vida de 85,9 anys i els homes de 80,4, i moltes persones arriben a l’edat de jubilació en parella, cosa que a mitjan segle XXI no passava. Això provoca que sovint un dels dos s’hagi de fer càrrec de la parella, fet que està portant cap a aquesta igualtat de gènere en la tercera edat.

L’informe també conclou que la progressiva equiparació de la cura entre homes i dones en la vellesa, impulsada per l’augment del nombre de les llars amb parelles i sense altres persones que hi convisquin, afectarà el disseny actual de les polítiques socials. La tendència serà que els serveis socials intervinguin en llars amb persones soles i dependents, encara que no caldrà descuidar persones grans que són cuidadores de la seva parella dependent, fet que suposa un fort desgast físic i mental. – J. VIVES

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *