Garantir les llibertats bàsiques

No és difícil identificar desacords morals profunds entre diferents comunitats, cultures i tradicions. Cal dir sempre la veritat? La poligàmia ha d’estar permesa? I l’eutanàsia? El relativisme moral defensa que els judicis morals no són universals ni absoluts, sinó que són relatius a una tradició, cultura o comunitat. En algunes comunitats la mentida està sempre prohibida mentre que en d’altres no cal dir sempre la veritat. El mateix passa amb la poligàmia i amb l’eutanàsia. Diferents comunitats tenen diferents codis morals.

Tenint en compte la gran diversitat cultural del nostre món i posicionant-se en contra del relativisme moral, Martha Nussbaum defensa una proposta ètica i política de caràcter universal: l’enfocament de les capacitats. Al llibre Crear capacitats (2011), la filòsofa nord-americana parteix de dues preguntes que es fan persones de totes les comunitats i tradicions: “Què soc capaç de fer i de ser? Quines són les meves opcions reals?”

Nussbaum defensa que totes les persones haurien de tenir garantides una sèrie de llibertats bàsiques: les capacitats centrals. Ara bé, segons l’autora no s’ha d’obligar a ningú a fer servir aquestes llibertats en un sentit o en un altre. Per exemple: tots hem de tenir llibertat de culte religiós però ningú no ens pot obligar a pertànyer a una certa confessió.

Els relativistes morals respondrien a Nussbaum que la seva teoria no és res més que una altra opció ètica i política entre moltes altres. I que defensar la universalitat de la seva teoria és imperialisme moral: un altre cop, es vol imposar la moral occidental arreu del món. L’enfocament de les capacitats peca d’imperialisme moral? O és una proposta que respecta i inclou totes les cultures i tradicions amb l’única condició que respectin la llibertat d’elecció individual, és a dir que no oprimeixin ningú? (En un debat com aquest, de filosofia pràctica, també cal tenir en compte les conseqüències reals de totes dues posicions.)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *