Fent xarxa amb els valors a Santa Coloma

Imatge d'un taller promogut des de la Xarxa Valors de Santa Coloma.
Imatge d'un taller promogut des de la Xarxa Valors de Santa Coloma.

7 de febrer de 2013. A l’Institut d’Educació Secundària Bastida, situat en un dels turons que configuren la Serralada de Marina, anomenat La Bastida, al límit del terme municipal que llinda amb Badalona, ha de tenir lloc un taller de convivència on s’intentarà que els alumnes adquireixin eines i recursos per promoure la convivència en un entorn canviant i divers.

És una de les activitats –només una més– organitzades de la Xarxa Valors de Santa Coloma, una entitat creada a la ciutat ara fa gairebé deu anys en el marc del Pla per la Convivència de l’Ajuntament que es va desenvolupar l’any 2001. En realitat la Xarxa, que va començar a funcionar el 2004, té un nom molt més llarg i darrera el concepte principal incorpora el subtítol “de transmissió de valors i missatges positius”. La filosofia d’aquesta Pla consistia en “facilitar el coneixement i la interrelació dels valors i continguts de les cultures en convivència com instrument per afavorir que tot el món es pugui sentir membre d’una mateixa societat, fugint de plantejaments assimilacionistes i aïllacionistes”.

En realitat la Xarxa no és una entitat normal i corrent, una entitat més de les moltes que funcionen a la ciutat, sinó una agrupació de gent i entitats, una mena de coordinadora on s’agrupen 353 persones i fins a 65 col·lectius que assumeixen un compromís amb Santa Coloma de Gramanet per tal d’ajudar a establir un marc de convivència positiu i difondre les actituds cíviques i el respecte pels espais compartits. La finalitat de la xarxa és, doncs, constituir un exemple de corresponsabilitat, compromís i col·laboració entre professionals, entitats i veïns.

Com dèiem, es tracta d’una iniciativa sorgida de l’administració pública, el propi Ajuntament de Santa Coloma, però que ha anat agafant embranzida fins a convertir-se en una potent iniciativa ciutadana. Així, en firmen part, per exemple, Fundació Intergramenet, la Federació d’Associacions de Veïns de Santa Coloma, l’Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós, la Comunitat d’Aprenetatge Tanit, el servei social evangèlic El Faro, les comunitats catòlica i musulmana així com sindicats com Comissions Obreres. Cada entitat o persona que se suma a la iniciativa passa a ser un Agent Cívic per la Convivència. La Xarxa, per tant, vol esdevenir un espai a on qualsevol veí o veïna pugui treballar per la convivència, i hi trobi els mitjans i els recolzaments necessaris.

“La Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius som persones i col·lectius que assumim un compromís amb Santa Coloma: treballar al nostre àmbit més proper, per tal d’ajudar a establir un marc de convivència positiu i difondre les actituds cíviques i el respecte pels espais compartits. Volem viure en una ciutat millor, i volem treballar per aconseguir-ho”, es diu a la seva declaració d’intencions inicials.

Així, la Xarxa de Valors, amb seu al Mas Fonollar de la ciutat, busca ser un espai on qualsevol veí o veïna pugui treballar per la convivència i hi trobi els mitjans i recolzaments necessaris. La finalitat de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius és afavorir el mutu coneixement i la col·laboració entre ciutadans perquè esdevinguin agents per la convivència. I vertebrar així una societat oberta, plural, justa i solidària.

QUATRE ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Però què fa exactament la Xarxa? En primer lloc, dissenya accions formatives –tallers de convivència- adreçades als membres de la Xarxa i entitats que ho sol·licitin.
Crear tallers adaptats a les necessitats dels diferents membres de la Xarxa, dones, veïns, etc. Aprofitar les experiències dels propis membres perquè la formació els sigui més propera, els fas partícips i propers a les diferents realitats que hi ha a la ciutat. Realització de tallers de dones.

Un segon bloc intenta combatre els falsos rumors al voltant del fenomen de la immigració, en una experiència que també s’ha treballat a ciutats com Barcelona. Així, treballar a partir de la informació/formació, els “falsos rumors”. En uns municipis amb gran presència d’immigrants, la Xarxa es compromet especialment en la tasca de transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació a les percepcions negatives i estereotips envers la convivència, en relació als horaris d’obertura dels comerços o el pagament d’impostos.

En tercer lloc, la Xarxa Valors de Santa Coloma promou la posada en marxa d’espais interculturals, a partir de les necessitats dels colomencs. Així, existeixen grups de treball sobre diversitat religiosa, dones, gent gran, solidaritat… sobre tots aquells àmbits, en definitiva, susceptibles d’actuar-hi, que es van ampliant en funció de la pròpia decisió dels coordinadors de la Xarxa. Una xarxa que disposa de dos tècnics municipals a la seva disposició, cosa que assegura la viabilitat present i futura del projecte.
Finalment, la Xarxa Valors també assessora i dinamitza el teixit social, té presència en activitats ciutadanes, organitza seminaris permanent de reflexió sobre valors i la seva transmissió dels mateixos així com activitats de tot tipus de reflexió i transmissió de valors (xerrades, tallers, exposicions…).

Aquest és un projecte auspiciat des del propi Ajuntament però concertat plenament amb la ciutadania, des del primer moment. “Sempre m’agrada recordar que van ser els propis colomencs qui, a través d’un procés participatiu, van impulsar la Xarxa, amb el recolzament de l’Ajuntament, i són ells i elles qui li donen sentit”, afirma l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon. El paper de l’administració pública dins aquesta Xarxa, és doncs, secundari: “L’Ajuntament, a través dels seus tècnics i amb l’aposta de l’equip de govern, donem tot el suport necessari perquè la Xarxa és un dels motors de convivència de Santa Coloma”.

Precisament, en uns moments de crisi econòmica i en què els conflictes sorgits del fenomen de la immigració estan a l’ordre del dia, Parlon es mostra entusiasmada amb el paper cohesionador que està exercint la Xarxa: “Està fent un paper fonamental per a la prevenció de conflictes de convivència i per a la millora de les relacions entre les persones”. “La Xarxa és ja un projecte consolidat que forma part de les polítiques de convivència desenvolupades des d’una estratègia de proximitat a la ciutat”, conclou.

La transmissió dels valors, com demostra aquesta iniciativa, és més pràctica i també més valuosa si es fa des de la base, en xarxa entre persones i entitats i col·laborant la societat civil i l’Administració pública. I també a partir de la proximitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *