En un any augmenta la vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer


Segons la darrera enquesta realitzada per Arrels Fundació, un 75,4% de les persones que viuen als carrers de Barcelona presenten un grau de vulnerabilitat elevat o mig i un 18,7% un grau de vulnerabilitat elevada; però la notícia més preocupant, és l’augment en l’ús dels serveis d’urgències hospitalàries.

Quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha estat ingressada a l’hospital.

Comparat amb l’any passat, la necessitat d’una ambulància i d’un ingrés hospitalari gairebé s’ha doblat, passant d’un 17,2% a un 33,8% i del 18,9% al 34,6%, respectivament. Però, a més, ha baixat el nombre de persones que tenen targeta sanitària i un 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber-ho.

És evident que viure al carrer comporta per a la persona estar exposada a riscos que afecten la seva salut i la seva seguretat. En aquest sentit, el 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més que al 2016.

A més, el 31,6% de les persones han estat víctimes d’agressions verbals i/o físiques; en el cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables arriba al 60%.

De mitja, 3 anys i 4 mesos vivint al carrer

De les 358 persones que dormen al carrer, la majoria (84,1%) són homes i el 8,9% són dones. La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una mitjana d’edat de 44,9 anys; gairebé dos terços procedeixen d’altres països i 4 de cada 10 han arribat a Barcelona durant l’últim any. L’Estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència de les persones sense llar entrevistades.

De mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%) fa més d’un any que viu al carrer. Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer; entre les comunitàries, en canvi, predominen les que fa menys d’un any que viuen a Barcelona.

El 38% han fet ús dels serveis d’urgències socials en els darrers 6 mesos però un 54,4% afirmen no haver estat ateses per un treballador social (o no ser conscient d’això).Un 66,2% explica que no rep cap ajut social per part de l’administració i el 20% de les persones declaren que no es poden fer càrrec de les seves necessitats bàsiques. – REDACCIÓ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *