Els llibres de text d’ESO suspenen en pau, diversitat i gènere


Els llibres de text de ciències socials de tercer d’ESO majoritàriament no recullen criteris d’educació per la pau, el seu missatge és eurocentrista i no tenen en compte la diversitat de gèneres, segons un estudi realitzat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i l’Escola de Cultura de Pau. Un panorama no gaire optimista.

Respecte la pau, i després d’analitzar els continguts de set volums d’editorials diferents, l’estudi assegura que els llibres de text tenen un discurs explícit d’acord amb els valors de l’educació per la pau; però aquesta perd la partida respecte la guerra. Proporcionalment, és parla un 52% de guerra, un 29% de conflicte i un 19% de pau.

La visió dels fets, també és majoritàriament masculina. Segons dades de l’estudi, el 93% de personalitats citades són homes, majoritàriament europeus, i gairebé no hi ha referents femenins ni d’altres cultures. La disparitat en qüestions de gènere és evident (92,9% homes – 7,1% dones) igual que en la procedència d’aquestes persones (95,4% europees – 4,6% d’altres continents).

I, encara en negatiu, malgrat que la pobresa es tracta en profunditat, es presenta com un fenomen dels països en vies de desenvolupament i no s’analitzen les desigualtats presents en països desenvolupats. L’únic punt fort destacat clarament és la presència de la perspectiva de medi ambient, la més tractada i de forma més transversal.

Per això, l’estudi apunta com a reptes per a millorar l’educació per la pau en els llibres de text: reforçar la transversalitat i evitar sobrerepresentar determinades narratives. I, concretament, introduir més exemples d’episodis de pau i accions no violentes -; reflectir les conseqüències humanes dels episodis violents; i reflexionar sobre els diversos models econòmics i les possibles alternatives. Molta feina si es vol canviar alguna cosa de cara setembre. – M. COLL.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *